NOTÍCIES

Divendres

04/08/2017

Protecció Civil adverteix del pertill d’incendis

Protecció Civil de la Generalitat continua mantenint en Prealerta el Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya INFOCAT per la previsió d’elevat risc d’incendi forestal a 20 comarques catalanes, entre les quals hi ha la del Vallès Occidental.

Davant d’aquesta situació, i de cara al cap de setmana, es demana a la ciutadania anar amb molt de compte i alertar ràpidament al telèfon d’emergències 112 de Catalunya si es veu una columna de fum.

Protecció Civil recorda que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina sigui la finalitat. Especialment, no es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals, sense una autorització expressa del Departament d’Agricultura. Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura. Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires. També es vol fer un especial incís en la prohibició de fer servir radials i soldadors també a menys 500 metres de massa forestal. Les obres que s’estan realitzant a diverses urbanitzacions fa que l’ús d’aquesta maquinària sigui freqüent, de manera que es vol recordar el perill que comporta per les guspires que desprèn.

També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

La normativa preveu la possibilitat de l'obtenció de permisos per a l’eliminació de restes vegetals i restes de poda procedents de treballs agrícoles (brancatge d’olivera i ametllers, vinya i restes vegetals procedents dels horts...). La resta de sol·licituds d’activitats amb risc d’incendi han de seguir un tràmit administratiu individual d'autorització, tal com es feia fins ara.

Consulteu els consells INFOCAT al web interior.gencat.cat/incendisforestals

A la dreta, el mapa de risc d'incendis d'aquest divendres.

Gaseta 350