NOTÍCIES

Dilluns

15/05/2017

Convocatòria d'ajuts de menjador escolar

Aquest dimarts 16 de maig s’obre el termini per presentar les sol·licituds a una nova convocatòria d’ajuts per al menjador escolar del curs vinent, el 2017-18. A la convocatòria s’hi poden acollir els alumnes matriculats en un centre educatiu públic del Vallès Occidental, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.

Amb la presentació de la documentació obligatòria s’autoritza al i al Departament d’Ensenyament a poder accedir a les dades de l’Agència Tributària corresponents a tots els membres de la família. Tota la documentació econòmica correspondrà a l’exercici de l’any anterior al de la convocatòria. Les sol·licituds s’hauran de presentar a l’OAC de l’Ajuntament, fins al 16 de juny, inclòs.

Per a més informació sobre la documentació i requisits, podeu consultar els documents a la dreta d’aquesta pàgina, o bé adreçar-vos a la Departament de Benestar Social.

Documentació
relacionada

Gaseta 350