NOTÍCIES

Dimarts

11/04/2017

Nou Registre de parelles estables de Catalunya

A partir del passat 1 d’abril ha entrat en funcionament el Registre de Parelles estables de Catalunya. El Registre, de caràcter administratiu, té la finalitat d’esdevenir un mitjà útil i suficient per acreditar l’existència de la parella.

La inscripció és voluntària i gratuïta, no té caràcter constitutiu i requereix el consentiment dels dos convivents. La inscripció de l’extinció es pot fer a sol·licitud d’un dels convivents.

El formulari per a la sol·licitud presencial es pot descarregat per Internet. La documentació es pot presentar a la seu central del Departament de Justícia a Barcelona, o a les delegacions territorials del Departament de Justícia a Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre, amb cita prèvia. També es pot tramitar telemàticament sempre que es disposi de signatura electrònica reconeguda. Les persones que vulguin sol·licitar més informació disposen del correu electrònic parelles.justicia@gencat.cat i la pàgina web específica http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/registre-parelles-estables/.

En conseqüència, els registres municipals deixen de tenir efecte, i per tant, l’Ajuntament de Matadepera que al 2001 va aprovar el Registre Municipal d’Unions Consensuals, en presentarà la seva derogació a la propera sessió que celebri el Ple l’Ajuntament.

Les persones que durant el període de vigència del Registre Municipal d’Unions Consensuals de l’Ajuntament de Matadepera hi hagin formulat inscripcions de convivència en parella, i que ara vulguin actualitzar la seva situació, podran demanar a l’Ajuntament de Matadepera una certificació de la seva inscripció per presentar junt amb la nova petició davant el Departament de Justícia, si és cas que així ho vulguin fer.

A la dreta, en Jordi i la Sandra, una parella de Prats de Lluçanès, es van convertir en la primera parella de fet que inscrita en el Registre de parelles estables que el Departament de Justícia ha posat en marxa.

Gaseta 350