NOTÍCIES

Divendres

17/03/2017

Resultats de la campanya d'informació

La Regidoria de Comerç, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona va dur a terme el passat mes de febrer una campanya informativa sobre “requisits mínims exigibles als establiments pel que fa a la informació als consumidors”. La iniciativa consistia en informar, comprovar i assessorar els establiments sobre la normativa referent a horaris comercials, fulls oficials de reclamació, l’exhibició dels preus de venda al públic i els justificants de pagament, entre d’altres aspectes.

La Diputació de Barcelona ja ha publicat els primers resultats de la campanya informativa. Així, d’entre les conclusions més destacades, l’informe apunta que un 73% dels comerços mostren a l’exterior de l’establiment les dades sobre horaris d’obertura. Pel que fa als fulls de queixa, reclamació i denúncia, un 35% dels locals va mostrar els fulls del dia de la visita, i un 36% n’exposava el rètol. Un 90% dels locals tenien els preus indicats al producte.

Pel que fa a la informació del tiquet o factura, un 88% van lliurar el comprovant de venda amb alguns incompliments centrats en la manca dels conceptes facturats i les quantitats abonades. Finalment, l’ús del català en la senyalització i cartells d’informació general està present en un 94% dels establiments.

Gaseta 350