NOTÍCIES

Dilluns

13/03/2017

S'obren els ajuts d'escolarització municipal

L’Ajuntament de Matadepera obre aquest 13 de març una nova convocatòria d’Ajuts Escolars Municipals per al curs 2016-2017 per a alumnes empadronats i escolaritzats al poble. Les sol·licituds per a ajuts per material escolar fungible i didàctic, per a llibres, de suport a l’alumnat amb dictamen de necessitats educatives especials i per a colònies escolars es podran presentar fins al 31 de març, inclòs, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament.

Per tal de poder optar a aquests ajuts escolars municipals, l’alumne ha d’estar empadronat i viure a Matadepera, ha d’estar escolaritzat en qualsevol dels centres educatius públics del municipi i el nivell de renda de tots els membres de la unitat familiar en el darrer termini de presentació de la declaració d’IRPF no podrà haver superat els llindars establerts.

Les resolucions dels ajuts es publicaran al tauler d’anuncis de l’Ajuntament en el termini màxim de tres mesos.

Gaseta 350