ESTRUCTURA MUNICIPAL

REGIDORIA DE SALUT

ESTRUCTURA MUNICIPAL

SALUT

COMPETÈNCIES

Les competències de l´Ajuntament de Matadepera en matèria de sanitat són les següents:

Protecció de la salubritat pública: Control i tractament de plagues a través de la desinfecció, desratització i desinsectació dels edificis municipals i d´altres zones públiques. Control i tractament de les aigües potables i d´abastament públic aixi com les aigües lúdiques (piscines) i les de les fonts. Control i tractament de la legionel.losi als edificis municipals Autoritzacions sanitàries municipals al comerç minorista de carns i derivats

Participació, prevenció i promoció de la salut: Vetllar per tal que la població gaudeixi d´uns bons serveis sanitaris: col.laborar i elaborar els estudis que calguin per a la planificació de la sanitat local Participar a les accions de salut escolar: vacunacions, exàmens de salut Programar activitats i xerrades dirigides a la població escolar i/o adulta com a eina de salut comunitària, ja siguin orientades a conservar i millorar la salut, com en matèria de prevenció.

Responsable polític

Marcel·lí Bosch i Muntal    mbosch@matadepera.cat

Ubicació Plaça de l'Ajuntament, 1
08230 Matadepera
Horaris d'atenció del regidor

de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 de la tarda

tardes: horaris a concretar

Contacte
Tel:  93 787 02 0093 787 02 00
Fax: 93 730 00 48

Enllaços relacionats

Servei d'urgències 112
Altres Serveis- Farmàcies