Arxiu municipal d’imatges

Arxiu municipal

L’Arxiu Municipal de Matadepera (AMMAT) és el servei de l’Ajuntament de Matadepera encarregat de gestionar la documentació produïda o rebuda per l’ens municipal i de garantir-ne la seva conservació. D’igual manera, l’AMMAT ofereix la possibilitat d’accés per part de la ciutadania a la documentació administrativa que afecti els seus interessos, bo i respectant la legislació vigent, i a la documentació històrica, de lliure accés, bé sigui del fons municipal o dels altres fons dipositats a l’Arxiu.

El patrimoni documental del municipi té cabuda a l’Arxiu Municipal de Matadepera. És per això que, a banda del fons municipal, és a dir, generat per l’activitat de l’Ajuntament, també s’hi conserven diversos fons de tipus privat que han estat cedits a l’AMMAT per a la seva correcta ordenació i conservació, i per tal de permetre’n llur difusió cultural. D’entre aquests, cal destacar els fons fotogràfics que integren la Secció d’Imatges de l’Arxiu Municipal. Així, el llistat de fons documentals que es poden consultar a l’AMMAT és el següent:

Ajuntament de Matadepera (1768- obert). 290 metres lineals.

Jutjat de Pau de Matadepera (1850 - obert). 14 metres lineals.

Can Gorina (1577-1944). 0’1 metres lineals.

Can Torras (1699-1877). 0’2 metres lineals.

Família Pratginestós (1808-1943). 3 escriptures notarials, 2 plànols.

Centre Català Republicà (abril-octubre, 1934). Estatuts, Registre de socis i llibre d’actes.

Collectivitat de control obrer dels forns de calç de Roques Blanques (1937-1938). 0’1 metres lineals (integrat al fons municipal)

Hermandad Sindical de Labradores de Matadepera (1940-1946). 0’1 metres lineals.

Salvador Piferrer i Iter (1939-1992). 0’1 metres lineals.

Joan Busqueta i Arola (1946-2005). 0’7 metres lineals.

Collecció d’escriptures notarials (1869-1978). 14 escriptures notarials.

Collecció fotogràfica Miquel Ballbé i Boada (1903- 2000). 734 positius.

Collecció fotogràfica Bellós (1948). 51 positius en placa de vidre.

Arxiu Municipal de Matadepera
AMMAT

Adreça
Tel
Email

Sant Quirze 2, baixos
93 730 17 77
munuerabj@matadepera.cat

Responsable
Jaume Munuera Bermejo