Divendres
07/04/2017

09:00 Últim dia per presentar-se als ajuts escolars

L’Ajuntament de Matadepera obre fins aquest 7 d'abril, una nova convocatòria d’Ajuts Escolars Municipals per al curs 2016-2017 per a alumnes empadronats i escolaritzats al poble. Les sol·licituds per a ajuts per material escolar fungible i didàctic, per a llibres, de suport a l’alumnat amb dictamen de necessitats educatives especials i per a colònies escolars s'hauran de presentar a l'Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament.

Per tal de poder optar a aquests ajuts escolars municipals, l’alumne ha d’estar empadronat i viure a Matadepera, ha d’estar escolaritzat en qualsevol dels centres educatius públics del municipi i el nivell de renda de tots els membres de la unitat familiar en el darrer termini de presentació de la declaració d’IRPF no podrà haver superat els llindars establerts.

Les resolucions dels ajuts es publicaran al tauler d’anuncis de l’Ajuntament en el termini màxim de tres mesos.